Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Remont elewacji budynku wielorodzinnego wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Bytomiu Odrzańskim ul. Kożuchowska 27” PDF Drukuj Email
Fundacja "Moje Miasto"
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 sierpnia 2017 13:48

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 

                Informuję, że w prowadzonym przez Fundację „Moje Miasto” w Bytomiu Odrzańskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont elewacji budynku wielorodzinnego wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Bytomiu Odrzańskim ul. Kożuchowska 27
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 09:30 dnia 1 sierpnia 2017 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Załączniki:
Pobierz ten plik (Zawiadomienie.doc)Zawiadomienie.doc[ ]31 Kb