Home
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 kwietnia 2015 11:37

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Bytom Odrzański przy ul. Jęczmiennej oznaczonej nr działki 648/20 o pow. 0,0849 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr ZG1N/00055089/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość przeznaczona jest na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość. Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości nastąpić może w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek oraz wad prawnych i roszczeń reprywatyzacyjnych.

WARUNKI PRZETARGU

1. Przetarg odbędzie się 08 maja 2015r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1.
2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.570,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt zł) plus 23 % podatku VAT.
4. Wadium w wysokości 4.357,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem zł) należy wpłacić na konto nr 46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 04 maja 2015r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański. Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
5. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6. Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości.
7. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
8. W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
9. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

Bytom Odrzański, dnia 07.04.2015r.

 
Harmonogram rejsów 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 marca 2015 09:39

rejsy2015 Po długiej przerwie zimowej odrzańskie statki wycieczkowe Zefir i Laguna wypłyną w pierwsze rejsy w sezonie 2015 już 17 kwietnia. Laguna ruszy z Nowej Soli, z portu w którym obecnie cumują oba wycieczkowce, Zefir natomiast ze swojego macierzystego portu w Krośnie Odrzańskim.

To będzie drugi pełny sezon naszych statków. Pierwszy,2014,zakończył się dużym sukcesem. Przewiezionych zostało ponad 30 tyś. pasażerów.

W ofercie 2015 znajdziemy nowe jednostki rejsowe ,będzie można popłynąć w jedno-,dwu- lub trzygodzinne rejsy. Ponadto rejsy przepływowe z jednego miasta portowego do następnego oraz rejsy czarterowe.

Poprawiony: poniedziałek, 30 marca 2015 09:42
Więcej…
 
Biblioteka Publiczna zaprasza! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 marca 2015 08:41

debaty plakat final UZUPEŁNIONA

 
Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2025 - konsultacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 marca 2015 14:27

Powiat Nowosolski ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2025”.

Prosimy mieszkańców Powiatu Nowosolskiego, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze o wnioski i uwagi do przygotowanego projektu Strategii.

 

Poprawiony: wtorek, 17 marca 2015 14:31
Więcej…
 
Głośna próba syren alarmowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 marca 2015 08:45

Uwaga.

W dniu 26 marca br. w godzinach 12.00-12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych. Nadane będą następujące sygnały akustyczne:

-     ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3 min,

-     odwołanie alarmu.- ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.

 
Uwaga, utrudnienia! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 marca 2015 08:37
Roboty Drogowe W związku z trwającymi robotami budowlanymi, polegającymi na modernizacji sieci wodociągowej oraz budowie kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 293 – ul. Ogrodowej, w terminie do 15 czerwca br. wystąpią utrudnienia w ruchu na ww. drodze.
Poprawiony: wtorek, 10 marca 2015 08:46
 
Bytomski Klub HDK zaprasza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 lutego 2015 12:10

20150224 111618 na zbiórkę krwi, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2015 w Domu Kultury w Bytomiu Odrzańskim od godz. 9.00

 

 

Aby oddać krew należy:
- zjeść rano lekkostrawne śniadanie,
- mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem i książeczkę RUM,
- wypełnić kwestionariusz, który zostanie sprawdzony i zweryfikowany przez pielęgniarkę.

Następnie pobrana zostanie próbka krwi na badanie hemoglobiny (nakłucie w palec). Lekarz przeprowadzi badanie internistyczne i przedmiotowy wywiad.
- jeśli lekarz zakwalifikuje dawcę, wówczas pozostaje tylko oddać krew. Czas oddania 450 ml to około 5 -7 minut.

Krew może oddać każdy, kto jest:
- w wieku od 18 do 65 lat,
- waży powyżej 50 kg,
- posługuje się językiem polskim
- przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe.
- przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL

Poprawiony: wtorek, 24 lutego 2015 12:43
Więcej…
 
Akcja "UWAGA OSZUST!" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 lutego 2015 12:08

Bez-nazwy-1

Poprawiony: wtorek, 24 lutego 2015 12:09
 
1% - podziel się podatkiem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 stycznia 2011 14:00

Szanowni Mieszkańcy!
ZOSTAWMY  1%  PODATKU W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą
o przekazanie 1% podatku dochodowego
na rzecz naszych Organizacji Pożytku Publicznego:

  Numer KRS Organizacja Pożytku Publicznego
1 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ”
2 0000169865 Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP) z dopiskiem "Koło nr 3 w Bytomiu Odrzańskim"
3 0000037904 Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" z dopiskiem 18438 Filip Twardowski
4 0000325747 Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy z dopiskiem "na leczenie Kordiana Karczewskiego-Sutuły"
5 0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych z dopiskiem "dla OSP w Bytomiu Odrzańskim"
6 0000122979 Miejski Klub Sportowy ODRA
7 0000282625 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego z dopiskiem "Hufiec Nowa Sól ZHP 12 HDW 'Bryg'"
8 0000086210 "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" z dopiskiem "Weronika Ziober"

 

Poprawiony: wtorek, 24 lutego 2015 14:23
Więcej…
 
FERIE ZIMOWE W BYTOMIU ODRZAŃSKIM! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 lutego 2015 10:25

 

BIBLIOTEKA przy ul.Kożuchowskiej

 

□   Poniedziałek 16.02.2015 w godzinach 10.00-12.00 - LEGENDY O BYTOMSKIM KOCIE  

□   Wtorek 17.02.2015 w godzinach 10.00-12.00- BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR – KONKURS PLASTYCZNY

□   Środa 18.02.2015 w godzinach 10.00-12.00- KONKURS SZYBKIEGO CZYTANIA

□   Komputer dla wszystkich codziennie w godzinach 10.00-15.00

 

OTWARTE ZAJĘCIA z TAŃCA

Sala gimnastyczna przy ul. Kożuchowskiej

 

□   Hip-Hop, Dance Hall- Patrycja Kamińska

Wtorek 17.02.2015 w godzinach 11.00-12.00

Wtorek 24.02.2015 w godzinach 11.00-12.00

 

□   TANIEC NOWOCZESNY – w godzinach 11.00-12.00- Ludmiła Jędrzyjewska

Poniedziałek - 23.02.2015

Środa - 25.02.2015

Czwartek - 26.02.2015

Piątek - 27.02.2015

 

 

DOM KULTURY – MGOK- poniedziałek-piątek 12.00-16.00

 

□   Gry stolikowe

□   Gry i zabawy zręcznościowe

□   Podróże do krainy6 bajki i baśni

□   Zabawy plastyczne

□   Robótki ręczne

□   Kulinarne zmagania

□   Konkursy, quizy, zgaduj zgadule

□   Muzykowanie z mikrofonem

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 21